Projekt zrealizowany przez:

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

ul. Freta 16
00-227 Warszawa
tel. +48 22 831 80 92
e-mail: msc@ptchem.pl
facebook: https://www.facebook.com/muzeummsc.ptchem
www.muzeum-msc.pl

kustosz muzeum: Małgorzata Ewa Rosen

Polskie Towarzystwo Chemiczne

 ul. Freta 16
00-227 Warszawa
tel. +48 22 831 13 04
e-mail: biuro@ptchem.pl
www.ptchem.pl

Prezes:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Wiceprezesi:
Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
Prof. dr hab. Andrzej Dworak
Dr hab. inż. Izabela Madura

Wykonawca:

MobileMS

www.mobilems.pl

Nagrania:
PL: Piotr Lipski, Marta Madejska, Vojislav Radojičić
EN: Andy Highton
podkład muzyczny: Borrtex, Peaceful Mind (freemusicarchive.org), licencja CC BY NC

Zdjęcia:
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
Narodowe Archiwum Cyfrowe