Centrum Onkologii (Instytut Radowy)

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (dawny Radowy) przy ul. Wawelskiej 15

Posłuchaj lektora:

Pierwsza siedziba Pracowni Radiologicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, powstała przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim w 1913 roku i mieściła się przy ulicy Śniadeckich 8. Jednak najgorętszym życzeniem Marii była budowa Instytutu Radowego, którą rozpoczęto 12 lat później. Na życzenie Marii i pod jej honorowym przewodnictwem już w 1921 roku powstało Towarzystwo Instytutu Radowego, które zajęło się realizacją projektu. Rząd Polski przekazał na ten cel plac przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod  budowę gmachu odbyła się 7 czerwca 1925 roku o godzinie 12.30. w obecności Marii Skłodowskiej-Curie, Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, księdza prof. Szlagowskiego, ambasadora Francji, ministrów i innych dostojnych gości. W dniu 29 maja 1932 roku Maria przyjechała na uroczystość otwarcia części klinicznej Instytutu Radowego. Wbrew pierwotnym zamierzeniom udało się ukończyć jedynie część szpitalną Instytutu, gdyż na urządzenie i wyposażenie pracowni naukowych nie wystarczyło pieniędzy. Podczas uroczystości Maria przekazała Instytutowi rad zakupiony z funduszy otrzymanych z rąk prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, który miał być wykorzystany w leczeniu chorób nowotworowych oraz w pracowniach naukowych. Również w dniu otwarcia Instytutu Uczona posadziła  trzy drzewka pamiątkowe: jedno, które nosić miało Jej imię, drugie – pani William Brown Meloney, dzięki której Instytut otrzymał 1 gram radu, trzecie poświęcone było Michalinie Mościckiej – małżonce prezydenta, z którą Maria się przyjaźniła. Rok po śmierci Uczonej, w 1935 roku, przed Instytutem Radowym stanął pomnik Marii Skłodowskiej-Curie dłuta Ludwiki Kraskowskiej-Nitschowej. Obecnie, przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie, w miejscu Instytutu Radowego znajduje się Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. W gmachu od 1984 roku działa również Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie – w Hołdzie.