Dom Polonii, dawna Resursa Obywatelska

w 1925 roku miejsce spotkania Marii z profesorami z Polski a obecnie siedziba Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dbającego o kontakty z polską emigracją

Posłuchaj lektora:

Przy Krakowskim Przedmieściu 64, obecnym Domu Polonii, dawniej mieściła się Resursa Obywatelska. W dniu 5 czerwca 1925 roku o godz. 18.00, Maria Skłodowska-Curie spotkała się tu z profesorami należącymi do Towarzystwa Chemicznego i Fizycznego. Według relacji Kuriera Warszawskiego

„spędzono półtorej godziny przy skromnej herbatce na pogawędce o zagadnieniach fizyki”.

 

Odbudowany po II wojnie światowej neorenesansowy gmach Resursy obecnie jest siedzibą stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Krakowskie Przedmieście 64
Warszawa mazowieckie PL
Nawiguj do