Pałac Mniszchów

miejsce uroczystej kolacji podczas wizyty Marii w Warszawie w 1913 roku, a obecnie siedziba Ambasady Belgii wspierającej organizacje kobiece.

Posłuchaj lektora:

Pałac Mniszków przy ulicy Senatorskiej 34 został wzniesiony w latach 1714 – 1730 przez marszałka wielkiego koronnego Józefa W. Mniszcha. Kilkadziesiąt lat później, w 1806 roku, udostępniono tu sale widowiskowe zaprojektowane przez E. T. A. Hoffmanna. W latach 20-tych XIX wieku niegdyś barokowy budynek przebudowano w stylu klasycystycznym. W 1829 roku pałac stał się siedzibą Resursy Kupieckiej, która wynajmowała część sal na koncerty, spotkania, bale itp. W listopadzie 1913 roku w jednym z takich pomieszczeń odbył się raut na cześć Marii, po wygłoszeniu przez nią odczytu w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Spalony w czasie II wojny światowej pałac odbudowano w stylu neoklasycystycznym. Obecnie mieści się tu Ambasada Belgii.

Senatorska 34
Warszawa mazowieckie PL
Nawiguj do