Politechnika Warszawska

w roku 1926 Maria Skłodowska-Curie została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

Posłuchaj lektora:

Przy placu Politechniki 1 znajduje się Politechnika Warszawska – jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych. Zwieńczony szklanym stropem gmach Politechniki, z elewacją ozdobioną neobarokowymi i neorenesansowymi rzeźbami, wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku. Do dziś chlubą studentów i pracowników jest m.in. reprezentacyjna Duża Aula z przepięknymi krużgankami.

W 1925 roku profesorowie uczelni przyjęli tu z honorami Marię Skłodowską-Curie. Rok później, 3  listopada 1926 roku Wydział Chemii nadał Uczonej tytuł doktora honoris causa.

Warszawa, 28 października 1926

Wielce Szanowna Pani!

      (…) Rada Wydziału postanowiła nadać tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Wielce Szanownej Pani, Panu Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, a także prof. J.J. Boguskiemu, którego jubileusz 50-letniej pracy naukowej w tym roku obchodzimy.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieje, że Wielce Szanowna pani zgodzi się uczynić zaszczyt naszemu Wydziałowi, przyjmując tytuł doktora chemii honoris causa. (…)

Uważalibyśmy za wielki zaszczyt dla naszego Wydziału, gdyby Szanowna pani mogła przybyć do Warszawy i zechciała uświetnić tę uroczystość swą obecnością.

W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi pozostaję z głębokim poważaniem.

                                                                                         Dziekan Wydziału Chemii

J. Zawadzki

 

Maria nie mogła odebrać dyplomu osobiście, przekazano go jej za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Paryżu:

Paryż, 11 stycznia 1927

Czcigodna Pani,

Mam zaszczyt przesłać przy niniejszym dyplom na tytuł Doktora Honorowego Chemii, nadany Czcigodnej Pani na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademickiego Politechniki Warszawskiej, dnia 3 listopada 1926 r.

Miło mi jest z tej okazji złożyć od siebie tak zasłużonej przedstawicielce nauki, która jest naszą dumą, bardzo szczere powinszowania oraz przesłać wyrazy mego prawdziwego szacunku.

                                                     Alfred Chłapowski

                                                     Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej

 

W 2005 roku w holu gmachu głównego odsłonięto dwumetrowy pomnik noblistki. Autor rzeźby – Maksymilian Biskupski wyznał, że chciał pokazać Skłodowską jako kobietę dokonującą trudnych wyborów.

plac Politechniki 1
Warszawa mazowieckie PL
Nawiguj do