Uniwersytet Warszawski

uczelnia, która przyznała Marii tytuł Honorowego Profesora Wydziału Filozoficznego

Posłuchaj lektora:

Uniwersytet Warszawski to największa i jednocześnie jedna z najlepszych polskich uczelni. Obecnie kształci się tu ponad 50 tysięcy studentów na 21 wydziałach.

W marcu 1919 roku Jan Łukasiewicz, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w rządzie Ignacego Paderewskiego, zwrócił się do Marii Skłodowskiej-Curie z propozycją objęcia Katedry Fizyki Eksperymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

(…) Niewielu tylko uczonych polskich zdołało sobie dziełami swymi wyrobić taką sławę i takie stanowisko, jakie Pani przypadło w udziale, to też każdy Uniwersytet uważałby sobie za zaszczyt największy mieć Panią w swoim gronie. Jakkolwiek ani atmosfery naukowej panującej w Paryżu nic zastąpić nie zdoła, ani też może żaden inny uniwersytet nie potrafi dać takiej pracowni, jaką Pani obecnie rozporządza, to jednak Ministerstwo uważa sobie za obowiązek zwrócić się do Pani z zaproszeniem do objęcia katedry fizyki eksperymentalnej w Uniwersytecie Warszawskim, prosząc o przyjęcie katedry i zawiadomienie, jakie byłyby szczegółowe życzenia Pani pod tym względem.

 

Uczona odmówiła, pozostawała jednak w kontakcie z Uniwersytetem. W czerwcu 1919 roku uczelnia nadała Marii Skłodowskiej-Curie tytuł Honorowego Profesora Wydziału Filozoficznego.
W październiku 1921 roku Maria wzięła udział w inauguracji roku akademickiego.

(…) Podróż minęła mi dobrze i przyjechałam punktualnie do Warszawy, gdzie na dworcu czekały na mnie kwiaty i delegacje uniwersyteckie. (…)

 

– napisała w liście do córki Ewy z dn. 04 października 1921 roku.
Na Uniwersytet Warszawski wróciła jeszcze w 1925 roku, by wygłosić wykład o badaniach nad promieniotwórczością.

Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa mazowieckie PL
Nawiguj do